‘பெண்களின் மாதவிடாய் என்பது தீட்டு’ – உண்மை என்ன?

பண்டைய காலத்தில் இந்து மதத்தில் மட்டும் அல்ல, மற்ற மதங்களிலும், பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்தில் தேவாலயங்கள்/மசூதிகளுக்குப் போகக்கூடாது, மற்றும் பைபில்/குரான் புத்தகங்களைத் தொடக் கூடாது என்ற விதிமுறைகள் இருந்தன. இது எதனால் இப்படி இருந்தது என்று நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்துப் பார்த்தால் உங்களுக்கே புரியும். இன்று நம் வசதிவாய்ப்புகள் பெருகிவிட்டன. கோடெக்ஸ், விஸ்பர் என்று பல ப்ரோடக்ட்ஸ் நம் வசம் இருக்கின்றன. நாம் நம்மை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளும் அளவில் வசதிகளைச் செய்துக்கொண்டோம். ஆகையால் இன்று பெரும்பாலான பெண்கள் …

Continue reading ‘பெண்களின் மாதவிடாய் என்பது தீட்டு’ – உண்மை என்ன?

பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய வேண்டுகோள்

நான் பார்த்தவரையில் சிறிய வயதிலேயே திருமணம் செய்துகொண்டவர்களும், அதாவது 15-20 வயதிற்குள், தாமதமாக திருமணம் செய்துகொண்டவர்களும் ஓரளவு சமமான வாழ்க்கையைத் தான் வாழ்கிறார்கள். ஆனால் யார் இடத்தில் சிறிது ஏமாற்றமும் வருத்தமும் இருக்கிறது என்றால், அது நிச்சயமாக சிறிய வயதிலேயே திருமணம் செய்துகொண்டவர்களில் தான் உள்ளது என்பேன். நான் திருமணம் ஆகாத பெண் தான். இருந்தும் என் மனதிற்கு தோன்றும் சில எண்ணங்களை இங்கு பகிர்ந்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். யாராக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் திருமண வாழ்வைப் பற்றிய …

Continue reading பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய வேண்டுகோள்

Why Bharat Should Pay Attention to Rajiv Malhotra

(My article below was published on hindupost.in on 10 March 2018.) I wonder how many of us in Bharat actually pay attention to Rajiv Malhotra and his brand of Swadeshi Indic thoughts. After Narendra Modi’s uprising, the dissent from the so-called ‘Left’ has kicked off and hence, we can no longer ignore Mr Malhotra. If …

Continue reading Why Bharat Should Pay Attention to Rajiv Malhotra

‘Black Panther’ – Glorification or Appropriation?

There were so many things that captured my attention as I sat and watched the 'Black Panther' movie from the Marvel series. Firstly, the most captivating thing about the movie was the soundtrack, curated by Kendrick Lamar. Then came the strong African women warriors who guarded the kingdom and treated their duty to be above …

Continue reading ‘Black Panther’ – Glorification or Appropriation?

Fatwas – The Voice of Intolerance

Issuing fatwas has become fashionable nowadays. If a Mufti wants to gain some popularity, all he has to do is issue a fatwa against a popular celebrity like A.R Rahman. The TRP-hungry media news channels immediately go on a rampage of inviting political party spokespersons, journalists, religious leaders and commentators to debate on the fatwas. …

Continue reading Fatwas – The Voice of Intolerance